FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

download other

सामािजक सुरक्षा नविकरण फारम

सामािजक सुरक्षा नविकरण गर्नकाे लागी उक्त फारम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनुहुन अनुराेध गर्दछाैं ।

क्र.सं.
सामजिक सुरक्षाको किसिम
मासिक भत्ता दर (रु.)


जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००


जेष्ठ नागरिक एकल महिला
२०००


जेष्ठ नागरिक भत्ता(७०बर्षमाथि)
३०००


जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएको
२०००


अपाङ्गता भत्ता (क बर्ग)
३०००


ख बर्ग (आर्थिक सहायता)
१६००

Pages