FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ..व. ०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभगाह्रीहरुको विवरण ७९-८० Monday, June 26, 2023 - 12:11 PDF icon आ.व.०७९।८० को तेस्रो त्रैमासिक लाभग्राहिहरुको विवरण.pdf
आ..व. ०७९।८० को दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभगाह्रीहरुको विवरण ७९-८० Monday, June 26, 2023 - 12:10 PDF icon आ.व. ०७९।८० को दोस्रो त्रैमासिक लाभग्राहिहरुको विवरण.pdf
आ..व. ०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभगाह्रीहरुको विवरण ७९-८० Monday, June 26, 2023 - 12:03 PDF icon आ.व. ०७९।८० को प्रथम त्रैमासिक लाभग्राहिहरुको विवरण.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएका लाभग्राहीहरुको विवरण - २०७८/७९ ७९-८० Thursday, January 5, 2023 - 14:14 PDF icon सामाजिक सुरक्षा.pdf