FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तहवृद्धि आवेदन फारम २०७८/७९ 10/14/2022 - 12:07 PDF icon तहवृद्धि आवेदन फारम.pdf
प्रवेश पत्रकाे ढाचाँ ७७/७८ 01/20/2021 - 11:07 PDF icon prabesh patra.pdf
दरखास्त फारमकाे ढाचाँ ७७/७८ 01/20/2021 - 11:03 PDF icon गाउँपालिका दरखास्त फारम नमुना.pdf
सामािजक सुरक्षा नविकरण फारम ७७/७८ 01/19/2021 - 15:30 PDF icon अनुसूची -३ सामाजिक सुरक्षा.pdf
घटना दर्ता प्रमाणपत्रकाे नमुना फारम – बसाइ सराइ ७७/७८ 01/17/2021 - 16:22 PDF icon MigrationCertificate05.pdf
घटना दर्ता प्रमाणपत्रकाे नमुना फारम – विवाह ७७/७८ 01/17/2021 - 16:21 PDF icon MarriageCertificate04.pdf
घटना दर्ता प्रमाणपत्रकाे नमुना फारम – सम्बन्ध विछेद ७७/७८ 01/17/2021 - 16:20 PDF icon DivorcedCertificate03.pdf
घटना दर्ता प्रमाणपत्रकाे नमुना फारम – मृत्यु ७७/७८ 01/17/2021 - 16:17 PDF icon DeathCertificate02.pdf
घटना दर्ता प्रमाणपत्रकाे नमुना फारम– जन्म ७७/७८ 02/07/2020 - 13:19 PDF icon BirthCertificate 01.pdf