FAQs Complain Problems

सामािजक सुरक्षा नविकरण फारम

सामािजक सुरक्षा नविकरण गर्नकाे लागी उक्त फारम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनुहुन अनुराेध गर्दछाैं ।

क्र.सं.
सामजिक सुरक्षाको किसिम
मासिक भत्ता दर (रु.)


जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)
२०००


जेष्ठ नागरिक एकल महिला
२०००


जेष्ठ नागरिक भत्ता(७०बर्षमाथि)
३०००


जेष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएको
२०००


अपाङ्गता भत्ता (क बर्ग)
३०००


ख बर्ग (आर्थिक सहायता)
१६००


विधवा (आर्थिक सहायता)
२०००


लोपोन्मुख जाति
३०००


बाल पोषण भत्ता
४००

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: