FAQs Complain Problems

डाउनलोड

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माग फारम ७९-८० 05/19/2023 - 14:44 PDF icon माग फारम.pdf
म.ले.प. फारमहरु ७९-८० 05/19/2023 - 14:44 PDF icon म.ले.प.फारमहरु.pdf
विदाको निवेदन ७९-८० 01/09/2023 - 11:32 PDF icon विदाको निवेदन.pdf
दरखास्त फारम ७९-८० 01/03/2023 - 13:15 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
औषधि उपचार बापत खर्च पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा (अनुसूची-२) ७९-८० 12/09/2022 - 15:17 PDF icon अनुसूची-२.pdf
चिकित्सकले मृगौला प्रत्यारोपण गरको।डायलाइसिस गराइरहेको।क्यान्सर रोग।मेरुदण्ड पक्षधात भएको प्रमाणित गर्ने ढाँचा (अनुसूची-१) ७९-८० 12/09/2022 - 15:14 PDF icon अनुसूचि-१.pdf
वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम ढाचाँ ८०/८१ 07/11/2022 - 16:20 PDF icon का.स.मु. फारम.pdf, PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf, PDF icon स्वास्थ्य का.स.मु अधिकृत.pdf, PDF icon स्वास्थ्य का.स.मु सहायक.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम २०७८/७९ 07/11/2022 - 16:01 PDF icon property-description.pdf
मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी निवेदन ढाचाँ २०७८/७९ 02/03/2022 - 13:15 PDF icon सूची दर्ता final .pdf
थासाङ गाउँपालिका प्रवेश पत्र ढाचाँ २०७८/७९ 02/03/2022 - 13:10 PDF icon प्रवेश पत्र.pdf