FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 06/11/2023 - 12:13 PDF icon मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७९-८० 01/05/2023 - 17:54 PDF icon बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७९।८०_compressed.pdf
थासाङ गाउँपालिका विनियाेजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/13/2020 - 18:14 PDF icon विनियाेजन ऐन २०७७
थासाङ गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/13/2020 - 18:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७
विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/28/2018 - 11:46 PDF icon विपद व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
भवन निर्माण (सिभिल) कार्यकाे दररेट विश्लेषण सम्बन्धी नर्मस ७५/७६ 09/28/2018 - 11:43 PDF icon Dar rate norms-Building.pdf
कृषि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तथा नम्स ७५/७६ 09/28/2018 - 11:27 PDF icon Norms_final agriculture.pdf
अार्थिक तथा विनियाेजन एेन २०७५/७६ ७५/७६ 09/02/2018 - 15:54 PDF icon अार्थिक एेन विनियाेजन एेन २०७५